Svenskt uttal online dating

Man kan också klicka på olika bilder och höra och läsa vad det heter. Kanske får du kontakt med någon som tänker likadant? Ordlista med nästan 23 000 främmande/inlånade ord i vårt svenska språk. en omröstning bland Svenska Dagbladets läsare 2015. Matematik A finns på svenska, arabiska och somaliska.

Man måste ha senaste versionen av Shockwave på sin dator. De flesta orden härstammar från latinet och grekiskan, men det finns ord från många andra språk också. Förnya ditt ordförråd med bortglömda svenska invektiv! : grillkotte=tokdåre, glotjitta=nyfiken kvinna, flåker= vettvilling, druffser=latmask, snyffel=uppnosig pojke, pjask=ynkrygg, glafser=pratmakare. Fri Text är en webbplats för dig som tycker att kunskap är kul, och som vill ta igen lite av det du missade i skolan.

TISUS är ett nationellt, behörighetsgivande test i svenska avsett för studenter med utländsk gymnasieutbildning som söker till högskoleutbildning i Sverige.

Vid godkänt resultat på testet ges ett intyg om kunskaper i svenska för universitets- och högskolestudier Här kan du ladda ner ett typprov.

Man kan analysera en text, kontrollera stavning, särskrivning, ordföljd mm samt få en sammanfattning av en text.

Kanske lite knepigt att lära sig alla funktioner och inte helt perfekt, men ett mycket intressant verktyg som är under utveckling.

Det finns en film om vad betoning är och en film om vad melodi är.Det finns också en ordlista med ord som återkommer frekvent i materialet.Anders Sandberg, sfi-lärare KTH (Tekniska Högskolan) integrerar här flera funktioner i ett automatiskt program för svenskinlärare. Arbete pågår för fullt med att integrera flera språk i databasen, tyska, franska, spanska och latin, med ytterligare cirka 266.000 grundord. är i nuläget främst en svensk-engelsk (och så klart engelsk-svensk) ordbok/lexikon med över 1.5 miljoner uppslagsord.

Search for svenskt uttal online dating:

svenskt uttal online dating-37svenskt uttal online dating-26

Med god marginal är detta Sveriges och förmodligen också världens största databas i sitt slag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “svenskt uttal online dating”